Hoe verloopt de koopprocedure in Griekenland?

De aankoop van uw huis of bouwkavel in Griekenland:

Als u het met de verkopende partij eens bent over de prijs en de levering van het tweede huis of bouwkavel, dan wordt het tijd om uw overeenkomst officieel te laten maken. Net als in de meeste Europese landen bent u pas eigenaar als de transactie officieel is geregistreerd en ondertekend. De juridische afwikkeling van de koop gebeurd bij de notaris waarbij eventueel een advocaat (niet verplicht maar zeer sterk aan te raden) voor de koper aanwezig is. Wij kunnen betrouwbare advocaten en notarissen aanbevelen en voor u een afspraak maken en dit begeleiden. Wij hebben inmiddels opgedaan in het begeleiden van onze klanten. In dit document leggen wij uit hoe de koopprocedure in Griekenland werkt.

Wat heeft u nodig voor uw tweede huis in Griekenland?

Heb ik een Grieks belastingnummer nodig? 

Jazeker, met een notarieel document en uw paspoort is het mogelijk om uw belastingnummer aan te vragen. U kunt het vergelijken met uw sofi-nummer zoals wij dit kennen. Dit wordt door ons bij het notariskantoor voor u geregeld.

Moet ik een Griekse bankrekening openen? 

bij het kopen van een huis in Griekenland is het noodzakelijk om een Griekse bankrekening te openen. Hiervoor heeft u wel een belastingnummer nodig. Let op ! vraag direct een internet bankrekening aan zodat u veilig vanuit u eigen PC overzicht heeft en betalingen kunt doen. De bankrekening is handig om de rekeningen (o.a. water en elektra) automatisch te kunnen betalen. Officieel moet u eerst een Grieks belastingnummer aanvragen voordat u een bankrekening kunt openen. Wij kunnen u begeleiden bij het openen van een voorlopige bankrekening. Dit kan zelfs vanuit Nederland of België worden geregeld door ons, via een advocaat met uw getekende volmacht, zonder dat u hierbij aanwezig hoeft te zijn.

Kan een inwoner van de EU een huis kopen in Griekenland?

Inwoners van de Europese Gemeenschap hebben, zonder beperkingen, de mogelijkheid om vastgoed te kopen in Griekenland.

Kan een inwoner buiten de EU een huis kopen in Griekenland?

Inwoners van buiten de EU kunnen bezittingen verkrijgen op een tweetal andere manieren namelijk: opstarten/inschrijven van een bedrijf in een EU land waarin het huis zal worden opgenomen. Een tweede mogelijkheid is door toestemming te vragen via een advocaat aan het Ministerie van Defensie. Uw advocaat kan u hierbij helpen.
Inmiddels is door het parlement goedgekeurd dat er verblijfsvergunningen toegekend worden aan buitenlanders (buiten de EU) die voor meer dan 250.000 euro aan vastgoed kopen of huren, een werkvergunning wordt niet verleend.

Heb ik een advocaat nodig?

Het kopen van een stuk grond, een tweede huis of appartement in Griekenland is grotendeels vergelijkbaar met het kopen van vastgoed in de rest van de EU. Het is echter wel noodzakelijk (niet verplicht) om een eigen advocaat in de hand te nemen om een aantal zaken uit te laten  zoeken. Rusten er geen schulden op het onroerend goed? Is de verkoper wel de rechtmatige eigenaar van het huis of van de bouwkavel? Zijn er geen beperkingen op de bouwkavel (waterbron, archeologische vindplaats of mogelijke historische begraafplaats of aanwezigheid van een graf)?  Valt de kavel niet onder de 'Natura 2000' en welke beperkingen zijn er dan? Is de kavel niet van een hoogwaardige landschapswaarde en kan daardoor niet worden vrijgegeven om op te bouwen? Voor het verkrijgen van een bouwkavel zal een topograaf i.s.m. een notaris vaststellen hoeveel m² overdekt vloeroppervlakte er maximaal mag worden gebouwd.

Wat regelt een advocaat?

Wanneer de prijs voor een tweede huis of bouwkavel is overeengekomen kan er worden over gegaan tot de afwikkeling. U kunt zich laten bijstaan door een Griekse advocaat wij zullenl u hierbij begeleiden en adviseren. Wij zullen u een advocaat aanbevelen die ervaring heeft met buitenlandse kopers. U bent natuurlijk altijd vrij om zelf een advocaat te kiezen. Uw advocaat zal alleen uw belangen behartigen. Wij adviseren u om uw advocaat een volmacht te geven zodat deze in uw naam kan handelen. De kosten van een Griekse advocaat bedragen ongeveer 1 tot 1,5% van de verkoopprijs, zoals in de akte vermeld, met een minimum van € 500,- (afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de eventuele extra werkzaamheden). Ook bestaat er de mogelijkheid om dit vanuit Nederland te regelen, in uw eigen taal en met een gespecialiseerde Grieks/Nederlandse advocaat. De kosten komen dan wel wat hoger uit, 2% van de verkoopprijs, maar het gemak en de deskundigheid is dan ook gegarandeerd! Deze kosten worden pas in rekening gebracht nadat de advocaat een onderzoek heeft verricht naar de legaliteit van de verkoop.

Vanaf het moment dat de advocaat uw volmacht heeft waarin is hij/zij in staat?

Uw Griekse belastingnummer aan te vragen, onderzoek naar de legaliteit van de titel van het vastgoed en de verkoper een bewijs van invoering 'pink slip' voor u te regelen bij de bank, nadat u het geld naar uw eigen Griekse rekening heeft overgemaakt een aanbetaling op de koopsom te geven aan de verkoper en het tekenen van de koopovereenkomst overdrachtsbelasting betalen en definitieve betaling uitvoeren bij levering van uw tweede huis of bouwkavel eventueel het beheren van uw sleutels en papieren tijdens uw afwezigheid

Een voorcontract wordt getekend door de kopende en verkopende partij en verplicht beide partijen om op een vooraf afgesproken datum tegen de afgesproken prijs de koop af te ronden dit wordt door de notaris bekrachtigd. In de tussentijd zal uw advocaat onderzoeken of er geen schulden op het huis of bouwkavel rusten en of alle belastingen zijn voldaan. In het geval van een bouwkavel zal deze moeten uitzoeken of bouwen wel is toegestaan. De periode tussen het tekenen van het voorcontract en het tekenen van het definitieve koopcontract is meestal 30 dagen, hierop zijn uitzonderingen mogelijk. In alle gevallen zal toestemming nodig zijn van het Griekse Staatsbosbeheer (Forestry Commission), of er geen beperkingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan om te bouwen, en dat het hierbij niet gaat om hoog landschappelijke landbouwgrond gaat.

Wat zijn de spelregels bij het bouwen van een tweede huis in Griekenland?

  • Community plan: een (tweede) huis kan vrij eenvoudig gebouwd worden op een relatief kleine bouwkavel. Meestal is 60-70% van de kavel te bebouwen.
  • Community zone: sommige dorpen geven toestemming om tot ca. 500 meter buiten de dorpsgrenzen te bouwen volgens het community plan. In dit geval heeft u een bouwkavel nodig van minimaal 2000 m²  om te mogen bouwen, waarbij het is toegestaan om 200 m² overdekt vloeroppervlak te mogen bouwen. U dient hierbij minimaal 5 meter te bouwen vanaf de erf grens.
  • In the country: indien bouwgrond niet valt in de twee eerdere genoemde categorieën en de grond ligt niet aan een nationale weg, dan heeft u  een bouwkavel nodig van minimaal 4.000 m² nodig om 200 m² overdekt vloeroppervlak te mogen bebouwen. En moet men minimaal 15 meter van de erf grens blijven voor de bebouwing in het buitengebied (soms zijn hierop uitzonderingen mogelijk van 5 tot 10 meter). Sinds 2001 is het niet meer toegestaan om afzonderlijke kavels samen te voegen tot een geheel! 
  • Er is altijd schriftelijke toestemming nodig van de Forestry Commission. Deze controleert of de potentiële bouwkavel als landbouwgrond kan worden aangemerkt. De bouwkavel moet toegankelijk zijn via een openbare en bestaande weg.
  • Gedetailleerde plannen moeten worden voorgelegd om toestemming te krijgen, om er zeker van te zijn dat het geplande gebouw in harmonie is met zijn omgeving en dat het veilig zal worden gebouwd, categorie 3/4 i.v.m. aardbevingsbestendigheid in het gebied Messinia. Kavels dicht bij zee vallen onder andere spelregels. Gekwalificeerde landmeters en architecten zijn bereidt om hierin te adviseren en om alle formaliteiten te regelen. Deze regels zijn zeer strikt en zijn nodig om te voorkomen dat de eilanden en kustgebieden vol worden gebouwd met lelijke en hoge gebouwen. Er gelden aparte regels voor commerciële projecten.
Zijn er vergunningen nodig voor een huis, zwembad en de verhuur?
 
 
Wanneer u wilt gaan bouwen, dan heeft u een bouwvergunning nodig. De kosten van deze vergunning hangen af van de grootte van het huis. Deze bouwvergunning blijft vier jaar geldig.
 
(bron Pelops Greek Houses)